Jesteś tutaj:

Główna treść strony

ROK SZKOLNY 2015/2016

KONKURS SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO„KSIĄŻKI MOICH MARZEŃ”

Na Konkurs Samorządu Uczniowskiego „Książki moich marzeń” spłynęło wiele prac.

Komisja w składzie p. Izabela Grosicka, nauczyciel języka polskiego oraz p. Iwona Gajda, opiekun SU w kategorii klasy I-III nagrodziły klasę IIIc. Uczennice Nela Boguszewska i Patrycja Jannasz przygotowały plakat o książce „Jest taka historia - opowieść o Januszu Korczaku”. W kategorii klas IV-VI zwyciężyła klasa VIb. Dwie uczennice z tej klasy, Julia Dudkowska i Wiktoria Głuch wykonały plakat do książki „Świat do góry nogami”.

Zwycięzcom gratulujemy !Autor notatki: p. Iwona GajdaWYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - WYNIKI

W Zarządzie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 znajdą się następujący uczniowie:

Jan Piętak, 4c
Natalia Chomik, 4c
Mateusz Chmura, 5c
Mikołaj Rajchert, 4aAutor notatki: p. Iwona Gajda„PRZYJACIEL PÓL NADZIEI”

15 maja podczas pikniku w Parku Praskim nasza szkoła otrzymała - jako jedna z czterech placówek oświatowych - zaszczytny tytuł „Przyjaciela Pól Nadziei”.

Nagroda przyznawana jest corocznie przez Ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów za szerzenie idei hospicyjnej. Otrzymanie certyfikatu wymaga podjęcia szczególnych działań w tym zakresie: uczestnictwa w lekcji lub pogadance na temat pomocy osobom cierpiącym, zorganizowania przynajmniej jednego spotkania z osobami cierpiącymi w szpitalu, domu opieki lub domu dziecka.

Nasza szkoła od wielu lat włącza się w akcję Pola Nadziei, współpracuje z wolontariuszami, zaprasza na spotkania z uczniami misjonarzy pracujących w Afryce, wiele klas prowadzi liczne akcje charytatywne na rzecz potrzebujących. W tym roku szkolnym pani Katarzyna Świrska wraz z klasą 3e podjęła szereg działań, aby spełnić wymagania niezbędne do zdobycia tytułu „Przyjaciela Pól Nadziei”, w tym np. współpracę z DPS Kombatant.

Nagrodę dla naszej szkoły z rąk dyrektora Ośrodka, ks. Pawła Śmierzchalskiego odbierała pani Iwona Gajda, opiekun SU wraz z uczennicami z klasy 6b, Kingą Sadowską i Wiktorią Głuch, które w ubiegłym roku organizowały akcję Pola Nadziei.


Autor notatki: p. Iwona GajdaDZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ

W tym roku szkolnym, przypadający w maju dzień Unii Europejskiej, spędziliśmy w nietypowy sposób. Uczniowie klas III brali udział w szkolnym konkursie j. angielskiego I can speak English. Zadaniem uczestników konkursu było zaprezentowanie dialogu lub wypowiedzi w języku angielskim z wykorzystaniem samodzielnie przygotowanych rekwizytów. Występy uczniów były interesujące, a prezentowane umiejętności językowe bardzo wysokie.

Ze względu na wysoki poziom przygotowanych prezentacji przyznano miejsca ex aequo i wyróżnienia.

I miejsce - Karol Brzostek 3d
II miejsce - Anna Krulikowska 3b, Jan Grabowski 3c, Maja Koprowska 3d
III miejsce - Weronika Kołaczek 3b, Emil Kacperek 3c, Jakub Sadowski 3d

Wyróżnienia - Gabriela Nedwidek 3a, Laura Bieroza 3a, Julia Żaczek 3b, Iga Kostrzewa 3e

Dodatkowo wszyscy uczniowie klas III brali udział w zajęciach komunikowania się w języku angielskim – I can speak English very well! Utrwalali poznane na lekcjach wyrażenia i zwroty służące do komunikowania się w sytuacjach życia codziennego. Prezentowali dialogi i krótkie wypowiedzi, doskonaląc umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

Atrakcją dnia było prezentowanie ubrań z napisami w języku angielskim oraz elementów związanych z kulturą Wielkiej Brytanii (zabawek, gier, pamiątek itp.).Zajęcia w dniu Unii Europejskiej były okazją do dobrej zabawy i zachętą do nauki języka angielskiego. Więcej zdjęć z konkursu oraz zajęć komunikacyjnych w poniższej prezentacji.

PREZENTACJA

Zajęcia odbywały się w ramach działań sekcji europejskiej SU.
Organizacja i prowadzenie: p. Marzena Godlewska i p. Beata Wieremczuk


Autor notatki: p. Beata WieremczukDZIEŃ WOLONTARIATU

W dniu 27 kwietnia w naszej szkole odbył się „Dzień wolontariatu”.Na stołówce szkolnej odbyły się warsztaty pt: „Wolontariat z Sobieskiego” dla uczniów z klas IV i V. Poprowadzili je uczniowie z Gimnazjum im. Jana Sobieskiego w Legionowie wraz z opiekunem panią Ewą Konarzewską. Na początku opowiedzieli o swojej działalności na rzecz wolontariatu, czyli o pracy z niepełnosprawnymi, o koncertach charytatywnych, o akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i wielu innych działaniach podjętych przez tych młodych ludzi.Po prezentacji była chwila na gry i zabawy z nagrodami.Następnie odbyły się spotkania z wolontariuszami z Salezjańskiego Centrum Misyjnego, którzy opowiadali uczniom klas V jak było na misjach w Zambii i w Kolumbii. Na przerwach odbył się kiermasz pamiątek misyjnych.

Wszyscy byli zadowoleni i mamy nadzieję że po tym dniu działalność dla dobra innych będzie się rozprzestrzeniać na jeszcze większą skalę.Autor notatki: p. Honorata GlazerWYCHOWAWCA ROKU

Pani Anna Ciok, nauczyciel przyrody została szkolnym kandydatem do tytułu „Wychowawca Roku”.W wyborach, które odbyły się 13 kwietnia uczniowie klas IV-VI, głosowali na jednego z pięciu nauczycieli wyłonionych w I etapie konkursu.

Najwięcej głosów w wyborach otrzymała pani Anna Ciok. Pani Agnieszka Rydzewska zajęła drugie miejsce, na trzecim miejscu znalazła się pani Agnieszka Regulska, a za nią pani Joanna Górska i pani Iwona Gajda.


Autor notatki: p. Iwona GajdaOŚMIU WSPANIAŁYCH

W piątek, 8 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Warszawie odbyły się stołeczne eliminacje do Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Wzięły w nich udział dwie grupy z naszej szkoły: uczennice z klasy 6b oraz 6d.

Żeby stanąć przed warszawską komisją obydwie grupy musiały najpierw pomyślnie przebrnąć przez eliminacje lokalne , które miały miejsce w Urzędzie Miasta Legionowo 16 marca. Tam szóstoklasiści, zaprezentowali swój dorobek i działalność charytatywną.

Obie klasy mają na swoim koncie wieloletnią aktywną współpracę z przedszkolami legionowskimi, wspierają instytucje spoza naszego miasta (m. in. Warszawskie Hospicjum dla Dzieci i Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim). Uczennice z klasy 6d tworzą szkolne koło PCK, w którym aktywnie działają na rzecz potrzebujących mieszkańców Legionowa, a także redagują stronę internetową oraz blog poświęcone zdrowemu stylowi życia (www.sp76d.weebly.com).
Autor notatki: p. Iwona GajdaDZIEŃ ŚW. PATRYKA

17 marca w wielu krajach europejskich celebruje się Dzień św. Patryka – patrona Irlandii.Uczniowie klas III naszej szkoły uczestniczyli w ciekawych zajęciach, które miały na celu przybliżenie tradycji związanych z obchodzeniem St. Patrick’s Day. W krótkiej prezentacji przedstawiona została sylwetka patrona Irlandii oraz najciekawsze zagadnienia dotyczące tradycyjnych irlandzkich legend i postaci tzw. Leprechauna (dobrego skrzata).

Następnie uczniowie brali udział w quizie sprawdzającym znajomość podstawowych zagadnień z irlandzkiej kultury oraz wykazywali się znajomością słownictwa w języku angielskim.Nie zabrakło też zabaw ruchowych („przechodzenie na drugą stronę tęczy”) i artystycznych (rysowanie Leprechauna). Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe koniczynki, a szczególnie aktywni uczniowie mogli sięgnąć po słodkie co nieco z symbolicznego „pot of gold”.

Wielu uczniów, zgodnie z irlandzką tradycją, założyło „coś zielonego” – niezależnie jednak od koloru ubrania wszyscy doskonale się bawili, zgodnie z przesłaniem św. Patryka – Niech wasze serca napełnią się radością!
Autor notatki: Opiekun sekcji europejskiej SU – p. Beata Wieremczuk
Zdjęcia – p. Agnieszka KrysikAPEL SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W piątek, 29 stycznia odbył się apel Samorządu Uczniowskiego podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2015/2016 w klasach IV-VI.

Pani Iwona Gajda, opiekun SU podsumowała wyniki edukacyjne poszczególnych oddziałów.W klasach czwartych najwyższą średnią ocen uzyskała klasa 4d (4,61), wśród klas piątych – klasa 5a (4,61), a w klasach szóstych – klasa 6d, która ze średnią ocen 4,83 wyprzedziła wszystkie pozostałe oddziały w naszej szkole.

Najwyższą frekwencję w klasach czwartych w I półroczu uzyskała klasa 4d (94,09), wśród klas piątych – klasa 5b (94,88), a w klasach szóstych – klasa 6c (92,79).

Pani wicedyrektor Agata Trzeciak wręczyła dyplomy i nagrody 21 uczniom, którzy w I półroczu wyróżnili się wzorową frekwencją.Został również wręczony dyplom i nagroda dla Punktualnej Klasy. W tym półroczu ten zaszczytny tytuł otrzymała klasa 5a, której uczniowie spóźnili się jedynie 5 razy. Przedstawicielowi klasy 5a gratulowała pani wicedyrektor Bogumiła Kozak.Pan dyrektor Mariusz Borkowski wręczył dyplom „Klasie na Medal”, którą w tym półroczu została 4d.Ważnym punktem apelu było przypomnienie zasad bezpieczeństwa, które powinny obowiązywać podczas wypoczynku zimowego. Przedstawiciele Zarządu SU zapoznali wszystkich z najważniejszymi regułami, których należy przestrzegać podczas ferii zimowych.
Autor notatki: p. Iwona GajdaŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA OD KSIĘDZA PAWŁA ŚMIERZCHOLSKIEGO DYREKTORA OŚRODKA HOSPICJUM DOMOWE W WARSZAWIE

W ramach współpracy z Ośrodkiem Hospicjum Domowe w Warszawie na przełomie listopada i grudnia 2015roku uczniowie klas 2e i 3e przystąpili do konkursu plastycznego na bożonarodzeniową kartkę świąteczną dla chorych. Z końcem grudnia nasza szkoła otrzymała podziękowanie za udział w konkursie oraz serdeczne życzenia świąteczne od księdza Pawła Śmierzcholskiego Dyrektora Ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów „Bardzo dziękujemy, za udział w naszym konkursie na Kartkę Świąteczną dla chorych z naszego hospicjum i nie tylko ... Ufamy, że jest to zachęta do kształtowania dzieci na osoby z wielkim sercem, wrażliwe na potrzeby innych”.
„Z okazji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego w imieniu własnym, wszystkich pracowników medycznych i administracyjnych, wolontariuszy, a przede wszystkim Pacjentów i Rodzin podopiecznych Ośrodka Hospicjum Domowe przesyłam słowa podziękowania za dotychczas okazaną pomoc i wsparcie. Proszę przyjąć dla siebie oraz Najbliższych najszczersze życzenia Bożonarodzeniowe: odrodzenia Miłości, Wiary i Nadziei”.1


W ramach współpracy z Ośrodkiem Hospicjum Domowe tuż przed świętami Bożego Narodzenia dzieci z oddziału 3e i 2e odwiedziły Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Uczniowie pod kierunkiem p. Katarzyny Świrskiej i p. Marzeny Godlewskiej przygotowali świąteczny program pełen pastorałek i kolęd. Po przedstawieniu uczniowie złożyli świąteczne życzenia i wręczyli własnoręcznie wykonane upominki, w których przygotowanie zaangażowali się także rodzice uczniów klasy 3e.To spotkanie było wzruszającym przeżyciem i pozostanie na długo w pamięci zarówno dzieci jak i podopiecznych DPS Kombatant.

1Cytat z listu ks. Pawła Śmierzcholskiego z dn. 22 grudnia 2015 roku skierowanego do całej społeczności naszej szkoły.

LIST KS. PAWŁA ŚMIERZCHOLSKIEGO
Autor notatki: p. Katarzyna ŚwirskaWYSTĘP W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „KOMBATANT”

Przed świętami Bożego Narodzenia dzieci z oddziału 3e i 2e odwiedziły Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”. Uczniowie pod kierunkiem p. Katarzyny Świrskiej i p. Marzeny Godlewskiej przygotowali świąteczny program, podczas którego podzielili się szczęściem, ciepłem i radością z seniorami.Kolędy i pastorałki w wyjątkowo uroczystej oprawie dostarczyły wielu wzruszeń. Po przedstawieniu uczniowie złożyli świąteczne życzenia i wręczyli własnoręcznie wykonane upominki.

Spotkanie z seniorami było dla wszystkich wielkim przeżyciem.


Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox
Autorzy notatki: p. Marzena Godlewska, p. Katarzyna ŚwirskaDZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA PCK


Szkolne Koło PCK przez cały rok organizuje zbiórkę odzieży używanej, która sukcesywnie jest przekazywana dla rodzin najbardziej potrzebujących z naszego miasta. W dalszym ciągu kontynuujemy zbiórkę zarówno ubrań jak i przyborów szkolnych również dla uczniów naszej szkoły.

Dyplom za działalność charytatywną


Autor notatki: p. Barbara Poławska-BiczykDYSKOTEKA KLAS 5 I 6

W czwartek, 26 listopada odbyła się dyskoteka dla uczniów klas piątych i szóstych.Organizatorem był Samorząd Uczniowski, który zapewnił nagłośnienie, muzykę i prowadzenie imprezy. W tej roli świetnie sprawdzili się chłopcy z klasy 5c: Wiktor Gigol i Dominik Woźnicki.Opiekę nad nagłośnieniem sprawował pan Radosław Rutkowski, a nad całością czuwała pani Iwona Gajda, opiekun SU.Autor notatki: p. Iwona GajdaPOMAGAMY BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM

„Pomagamy bezdomnym zwierzętom” - pod tym hasłem Sekcja Ekologiczna Samorządu Uczniowskiego przeprowadziła w naszej szkole zbiórkę darów i pieniędzy na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim, prowadzonego przez Fundację „Przyjaciele Braci Mniejszych”.Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów, ich rodziców i nauczycieli udało się zebrać 420,62zł i następujące dary:

koce, kołdry, ręczniki - 12 szt.
poduszki - 3 szt.
duże puszki z mokrą karmą - 12 szt.
saszetki duże i małe - 11 szt.
sucha karma - 11 woreczków
makaron - 13 paczek
kasza, ryż - 9 opakowań
miski - 3szt.
zabawki - 3szt
szczotka - 1szt.
ubranko dla psa - 1 szt.

Za zebrane pieniądze zakupiono 3 paczki podkładów higienicznych dla psów chorych i 60 kg karmy dla szczeniąt firmy Bosch. Pan Mateusz Oczkowski, przedstawiciel handlowy tej firmy również wsparł naszą zbiórkę, dając nam upust w kwocie 100 zł i dodatkowo przekazał worek karmy dla psów dorosłych, za co mu bardzo dziękujemy.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom - uczniom, nauczycielom i rodzicom za przyłączenie się do naszej akcji i ofiarność na rzecz bezdomnych zwierząt, dla których zbliżająca się zima bez ciepłego domu nie będzie łatwa.

Dziękujemy uczniom kl. VC, członkom Sekcji Ekologicznej SU za duże zaangażowanie w przeprowadzenie akcji na rzecz zwierząt.

Obok zbiórki darów i pieniędzy uczniowie z Sekcji Ekologicznej Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili akcję propagującą adopcję psów ze schronisk, rozwieszając na terenie szkoły wykonane przez siebie plakaty.

18.11.2015r. uczniowie kl. VB, VC i VE uczestniczyli w spotkaniu z p. Małgorzatą Luzak, radną Rady Miasta Legionowo, podczas którego zapoznali się z Miejskim Programem Zapobiegania Bezdomności Zwierząt, zasadami pomocy znalezionym zwierzętom i obowiązkami ich właścicieli.

Po spotkaniu uczniowie kl. VB i VC z opiekunami, odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim, prowadzone przez Fundację „ Przyjaciele Braci Mniejszych”, zawożąc zebrane dary.Uczniowie mieli okazję zobaczyć z bliska psy w boksach, które przywitały ich głośnym, nieprzerwanym szczekaniem, okazując duże zainteresowanie, ale chyba także niepokój. Wejście dużej grupy osób na teren schroniska powoduje taką reakcję. Widok tylu sierot zawsze budzi współczucie i smutek osób wchodzących na teren każdego schroniska, dlatego uczniowie pytali panią przewodnik o sposoby pomocy tym zwierzętom, wyrażali chęć uczestniczenia w wolontariacie na ich rzecz. Okazuje się, że jest to możliwe dopiero po ukończeniu 16 roku życia. Pani przewodnik odpowiedziała uczniom o funkcjonowaniu schroniska, zachęciła do odwiedzin schroniska uczniów z rodzicami, wręczyła dyplom dla szkoły, dziękując uczniom i ich rodzicom za ofiarność.
Opiekunowie Sekcji Ekologicznej
Samorządu Uczniowskiego
WSPÓŁPRACA Z OŚRODKIEM HOSPICJUM DOMOWE W WARSZAWIE

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w programie „Pola Nadziei”.

Jest to program stworzony przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii, która pomaga nieuleczalnie chorym na raka.
W ramach współpracy z Ośrodkiem Hospicjum Domowe w Warszawie na przełomie września i października w naszej szkole były zbierane datki na prowadzenie m.in. opieki nad nieuleczalnie chorymi. Odbyło się także spotkanie klas 2e, 3e i 5a z księdzem Pawłem Śmierzcholskim.

Obecnie w ramach podjętych działań na rzecz osób cierpiących uczniowie klas 2e i 3e przystąpili do konkursu plastycznego na bożonarodzeniową kartkę świąteczną dla chorych. Opiekunami szkolnego etapu konkursu były: pani Katarzyna Świrska oraz pani Marzena Godlewska.Mamy nadzieję, że piękne karty świąteczne wykonane przez uczniów naszej szkoły spodobają się podopiecznym Ośrodka Hospicjum Domowe i pozwolą na chwilę wnieść w ich życie radość, pokój, nadzieję i miłość.Autor notatki: Katarzyna ŚwirskaSPOTKANIE Z DYREKTOREM OŚRODKA HOSPICJUM DOMOWEGO kS. PAWŁEM ŚMIERZCHOLSKIM

Dnia 13 października uczniowie klas: 2e, 3e i 5a uczestniczyli w wyjątkowym spotkaniu z dyrektorem Ośrodka Hospicjum Domowego ks. Pawłem Śmierzcholskim w ramach akcji „Pola Nadziei” 2015/2016.

Ksiądz Paweł opowiadał dzieciom o swojej pracy w hospicjum. O tym jak poradzić sobie z odejściem bliskich nam osób i jaką rolę pełni akcja żonkilowe „Pola Nadziei”.

Cebulki żonkili są symbolem akcji, a zarazem jedynymi w swoim rodzaju „cegiełkami”. Poprzez żonkilowe „Pola Nadziei” w naszej szkole w terminie od 21 września do 16 października były zbierane datki na prowadzenie m.in. opieki nad nieuleczalnie chorymi. W akcję zaangażowali się uczniowie klas 5a i 3e oraz ich wychowawcy p. Agnieszka Regulska i p. Katarzyna Świrska. Dzięki hojności naszej społeczności szkolnej udało się zebrać 627zł 94 gr.Po spotkaniu wszyscy udaliśmy się na patio. Tam wspólnie z księdzem Pawłem posadziliśmy sadzonki żonkili, które będą nam przypominać, że są ludzie, którzy z nadzieją stawiają czoło wielkim problemom i są ci którzy ich wspierają. „Dlatego „Pola Nadziei” to jedna z zachęt, aby młodzi ludzie przezwyciężali pustynie miłości wokół siebie, czyniąc gesty bezinteresownej życzliwości wobec cierpiących i samotnych. Takie gesty tworzą piękne, duchowe pola nadziei”.1

Cieszymy się, że kolejny raz jako społeczność szkolna mogliśmy wziąć czynny udział w tej charytatywnej akcji. Akcji, która wnosi nadzieję, miłość, otuchę i wsparcie dla tych, którzy tego w tej chwili bardzo potrzebują.1Cytat z listu ks. Andrzeja Dziedziula z dn. 1 września 2015 roku skierowanego do Dyrekcji Szkół i Urzędów


POLA NADZIEI


Autorzy notatki: p. Marzena Godlewska, p. Katarzyna ŚwirskaUDZIAŁ W AKCJI „POLA NADZIEI”

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w programie „Pola Nadziei”.Jest to program stworzony przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii, która pomaga nieuleczalnie chorym na raka.
(...) Ufamy, że „Pola Nadziei” to akcja, dzięki której wiara, nadzieja i miłość zakiełkują w ludzkich sercach (...) tak pisał o idei akcji w liście kierowanym do całej społeczności naszej szkoły rok temu ksiądz Andrzej Dziedziul, dyrektor i kapelan Ośrodka Hospicjum Domowego dziękując za zaangażowanie i ofiarność uczniów i pracowników naszej szkoły.

Od 21 września do 16 października po raz kolejny odbyła się w naszej szkole zbiórka pieniędzy. W akcję zaangażowali się uczniowie klas 5a i 3e oraz ich wychowawcy p. Agnieszka Regulska i p. Katarzyna Świrska. Zebrane pieniądze zostaną wpłacone na konto Hospicjum Domowego w Warszawie. W zamian otrzymamy cebulki żonkili, które są symbolem akcji. Zostaną one posadzone przy naszej szkole. Mamy nadzieję, że wiosną pięknie zakwitną przypominając nam wszystkim o naszej hojności i nieustającej wrażliwości na cierpienie innych.Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w akcji „Pola Nadziei”. Niech nasz osobisty wkład będzie znakiem solidarności z nieuleczalnie chorymi, oraz symbolem wiary, nadziei i miłości.Katarzyna Świrska


DYSKOTEKA CZWARTOKLASISTÓW ZORGANIZOWANA PRZEZ SU

W czwartek, 1 października czwartoklasiści bawili się na dyskotece integracyjnej zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski i opiekuna SU, panią Iwonę Gajdę.

O stronę muzyczną zadbał pan Cezary Cedejko, któremu pomagali Wiktor i Dominik z klasy 5c.

Uczniowie nie tylko bawili się przy muzyce tanecznej, ale wzięli też udział w konkursach przygotowanych przez Zarząd SU. Julia Dudkowska, Mateusz Chmura i Edyta Kaczmarczyk najpierw przepytali swoich młodszych kolegów i sprawdzili ich wiedzę o naszej szkole. Później był jeszcze taniec ze szczotką, rysowanie portretu wychowawcy i układanie wierszyków o swoich nauczycielach.Superklasą została 4b, ale pozostałe klasy również otrzymały certyfikaty potwierdzające przyjęcie ich w poczet uczniów klas starszych.


Autor notatki: p. Iwona GajdaPODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI ZBIERANIA NAKRĘTEK

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie oraz nauczyciele SP7 otrzymali podziękowanie za udział w akcji zbierania nakrętek.

PODZIĘKOWANIE


Autor notatki: p. Katarzyna Cukier-Pietuch