Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Świetlica

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Szanowni Państwo,

Naszą pracę w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęliśmy w specyficznej sytuacji pandemii Covid-19. Musieliśmy wdrożyć procedury wyznaczone nam przez Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Ze względów lokalowych, nie mamy możliwości przyjęcia do świetlicy tak dużej liczby dzieci jak w latach ubiegłych. Rekrutacja odbyła się i zakończyła 1 września 2020r., o czym z wyprzedzeniem czasowym informowaliśmy Państwa w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej szkoły (w dn. 27.08.2020r.) Z pewnością nikt z Państwa nie chciałby, by jego dziecko narażone było na kontakt z tak liczną grupą uczniów pochodzących z różnych klas, co w znacznym stopniu zwiększa ryzyko zarażenia wirusem.

Gdy sytuacja sanitarna ulegnie zmianie (poprawie) wznowimy zapisy do świetlicy. Jeśli ktoś z Państwa znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji, wtedy rozpatrzymy wniosek. Prosimy wówczas kontaktować się bezpośrednio z kierownikiem świetlicy poprzez kontakt telefoniczny lub mail: swietlica@sp7.legionowo.pl. Aktualnie dokonujemy przeliczenia zgłoszeń dostarczonych w dniu 1 września 2020, następnie zobaczymy czy mamy jeszcze jakiekolwiek możliwości poprawy sytuacji.

 
Z poważaniem

Mariusz Borkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w LegionowieOGŁOSZENIE


Rodzice zainteresowani zapisem dziecka do świetlicy szkolnej proszeni są o pobranie i wydrukowanie ze strony internetowej szkoły http://www.sp7.legionowo.pl/ zakładka ŚWIETLICA i w aktualnościach

  • WNIOSEK ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY na rok szkolny 2020/2021 (prosimy o druk dwustronny!)
  • Upoważnień do odbioru dziecka (załącznik 1,2,3)

Druki wniosków i upoważnień można również pobrać dnia 31 sierpnia w godz. 9.00- 13.00 przed wejściem głównym do szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i procedurami obowiązującymi w świetlicy oraz organizacją pracy świetlicy szkolnej związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19 znajdujących się na http://www.sp7.legionowo.pl/ zakładka ŚWIETLICA

Rodzice składają uzupełnione wnioski i upoważnienia w dniu 01 września 2020r. w godz. 8.30-13.00 nauczycielom świetlicy, oczekujących na Państwa na patio szkolnym (tylne wejście do szkoły od strony placu zabaw). Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i nie grupowanie się. Przypominamy, iż do świetlicy przyjmowane będą wnioski dzieci obojga rodziców pracujących, którzy złożyli pełną dokumentację. Ze względu na przepisy MEN, MZ, GIS musimy ograniczyć liczbę dzieci przebywających w świetlicy, aby zapewnić im warunki bezpieczeństwa w związku z COVID19. Bardzo prosimy o przemyślenie konieczności zapisu do świetlicy i rozważenie związanego z tym ryzyka.DOKUMENTY:

Regulamin świetlicy

Procedury obowiązujące w świetlicy SP7

Organizacja pracy świetlicy szkolnej związana z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z Covid-19

Wniosek zapisu dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021

Załącznik nr 1 do wydruku

Załącznik nr 2 do wydruku

Załącznik nr 3 do wydruku


Aktualności – rok szkolny 2020/2021