-
Strona Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Szkoła Podstawowa nr 7
im. VII Obwodu "Obroża" AK
w Legionowie
ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo
tel. (0-22) 774-56-36
e-mail: sekretariat@sp7.legionowo.pl
Foto
Strona Główna

Dzieci w sieci

-
Wersja do drukudruk
Dzieci w sieci

logo Klaudii


Bezpieczny Internet
Bezpieczne dzieciWitajcie
Jesteśmy uczniami „Siódemki”. Na zajęciach koła informatycznego prowadzonego przez panią Magdalenę Kowalewską uczymy się bezpiecznego surfowania po Internecie. Przewodnim tematem zajęć, na które uczęszczamy, jest „Dziecko w sieci”. Wiedzą, którą zdobyliśmy, chcemy podzielić się z innymi uczniami.
Na terenie naszej szkoły promujemy zasady bezpiecznego poruszania się po Internecie poprzez gazetki szkolne, plakaty, ulotki.
Uważamy, że zapewnienie najmłodszym bezpieczeństwa w Sieci możliwe jest przede wszystkim poprzez edukację, dlatego sami staramy się dowiedzieć o Internecie jak najwięcej.
Jedną z pierwszych w Polsce inicjatyw na rzecz uświadomienia opinii społecznej zagrożeń związanych z niebezpieczeństwami w Internecie jest kampania społeczna „Dziecko w Sieci” zainicjowana w lutym 2004 roku przez Fundację „Dzieci Niczyje” – organizację od wielu lat działającą na rzecz najmłodszych. Patronat nad kampanią objął Minister Edukacji Narodowej i Sportu. Głównym celem pierwszego etapu kampanii, prowadzonego do czerwca 2004 roku, było zwrócenie uwagi dorosłych i dzieci na zagrożenia związane z obecnością pedofilów w Sieci oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Ten etap obejmował część medialną, realizowaną pod hasłem „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” (spoty telewizyjne i radiowe, reklama prasowa, billboardy), oraz kampanię edukacyjną przygotowaną we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej (materiały edukacyjne dla dzieci oraz scenariusze zajęć szkolnych dotyczących wykorzystania Internetu).
foto1


DEKALOG CYFROWEGO OBYWATELA

Prawa w Internecie
1.Mam prawo czuć się bezpiecznie w sieci.
2.Mam prawo do współtworzenia Internetu.
3.Mam prawo do wyrażania w sieci własnych poglądów i opinii.
4.Mam prawo do ochrony własnego wizerunku w Internecie.
5.Moje dane podlegają ochronie danych osobowych.
6.Mam prawo do korzystania z rzetelnych źródeł informacji.
7.Mogę pobierać programy z otwartą licencją, słuchać udostępnionej muzyki, oglądać legalne filmy.
8.Mam prawo do poszerzania swojej wiedzy poprzez korzystanie z gier edukacyjnych, portali tematycznych i kursów online.
9.Mam prawo do rozrywki w sieci.
10.Mam prawo do komunikowania się z innymi Internautami.

Obowiązki w Internecie
1.Szanuję innych użytkowników Internetu i traktuję ich tak, jak chcę, żeby oni traktowali mnie.
2.Przestrzegam praw autorskich.
3.Nie używam Internetu, aby szkodzić innym.
4.Korzystam z Internetu z rozwagą i ostrożnością.
5.Mam obowiązek stosowania zasady ograniczonego zaufania wobec ludzi poznanych w sieci oraz informacji w niej znalezionych.
6.Nie używam Internetu, aby kraść.
7.Nie używam Internetu do oszukiwania, nie wprowadzam innych w błąd, dbam, żeby w Internecie było jak najwięcej prawdziwych informacji.
8.Mam obowiązek zachowania kultury w swoich wypowiedziach w sieci.
9.Mam obowiązek brać odpowiedzialność za swoje działania w Internecie.
10.Mam obowiązek informować dorosłych o tym, co mnie zaniepokoi w Internecie.

ImageChef.com - Get codes for Facebook, Hi5, MySpace and more

ImageChef.com - Get codes for Facebook, Hi5, MySpace and more


LICENCJĘ PRZESTRZEGAMY, BO JĄ DOBRZE ZNAMYMY LICENCJI SIĘ TRZYMAMY BOWIEM RESPEKT DO PRAWA INTERNETOWEGO MAMYImageChef.com - Get codes for Facebook, Hi5, MySpace and more


NO HATE


ImageChef Word Mosaic - ImageChef.comNie hejtujcie, reagujcie i propagujcie działania przeciwko mowie nienawiści w Internecie

ImageChef.com - Get codes for Facebook, Hi5, MySpace and more

fotoCZYM JEST CYBERPRZEMOC?foto


Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów!!! Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in:


- wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,


- robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,


- publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,


- podszywanie się pod kogoś w Sieci.

Pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę.foto
FORMY CYBERPRZEMOCY:

Naruszenie wizerunku
Działania:
• Upublicznianie wizerunku, nazwiska, pseudonimu osoby bez zgody, bez wiedzy lub wbrew woli ich właściciela.
Formy:
• Umieszczenie zdjęcia lub filmu przedstawiającego kogoś na stronie internetowej, na blogu, w serwisie społecznościowym itp.
• Rozesłanie zdjęcia przedstawiającego kogoś.Naruszenie czci
Działania:
• Wszelkie zachowania uwłaczające czyjejś godności, stanowiące przejaw lekceważenia oraz pogardy.
• Znieważenie drugiej osoby w Internecie lub przy użyciu innych technologii komunikacyjnych.
• Pomówienie (oszczerstwo) o takie postępowanie lub właściwości, które mogą daną osobę poniżyć w opinii publicznej.
• Użycie wizerunku osoby w celu jej ośmieszania, upokorzenia.
• Wypowiadanie pod adresem pokrzywdzonego znieważających go wulgaryzmów lub epitetów.
Formy:
• Umieszczenie wizerunku osoby w celu jej ośmieszenia np. na stronie internetowej, na blogu, w serwisie społecznościowym, rozesłanie e-mailem lub za pomocą telefonu komórkowego.
• Umieszczanie w Internecie lub przesyłanie drogą e-mailową, przy użyciu komunikatorów, serwisów społecznościowych, za pomocą telefonu komórkowego itp. obrażających kogoś treści i opinii.
• Tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych, blogów, fałszywych kont i profili w serwisach społecznościowych.
• Rozsyłanie drogą e-mailową lub przy pomocy telefonu komórkowego różnego rodzaju kompromitujących materiałów.

foto


Włamania
Działania:
• Włamanie do miejsca w Internecie strzeżonego hasłem lub innym zabezpieczeniem.
Formy:
• Włamania na:
o konto e-mailowe,
o profil w serwisie społecznościowym,
o na bloga,
o inne miejsce strzeżone hasłem lub innym zabezpieczeniem w celu uzyskania jakichś informacji.
• Włamanie (jak wyżej) oraz wprowadzanie zmian typu: zmiana hasła, dokonanie zmian w treści czy w wyglądzie strony/profilu, dodanie lub usunięcie zdjęć, niszczenie, uszkadzanie.Groźby
Działania:
• Grożenie komuś popełnieniem przestępstwa (np. pozbawieniem życia) przez Internet.
• Kierowanie do dziecka, za pomocą narzędzi dostępnych w Internecie, gróźb w celu zmuszenia go do określonego działania, w taki sposób, że groźba ta wzbudza obawę, że zostanie popełniona.
Formy:
• Przesyłanie gróźb drogą e-mailową lub za pomocą innych narzędzi dostępnych w Internecie, takich jak czat, komunikatory, forum.
• Grożenie innej osobie przy użyciu Internetu lub telefonu komórkowego stosując słowo, pismo, gest lub inne zachowanie oddziaływujące na psychikę odbiorcy.

Wulgaryzmy
Działania:
• Używanie w Internecie wulgarnych zwrotów (w miejscach dostępnych powszechnie, czyli nie wymagających np. znajomości hasła i logowania się).
• Umieszczenie w Internecie nieprzyzwoitego zdjęcia, rysunku, obrazu (w miejscach dostępnych powszechnie).
Formy:
• Nagminne używanie w Internecie, w miejscach komunikacji wielu osób (np. czat, forum) nieprzyzwoitych słów.
• Umieszczanie w Internecie, w miejscu powszechnie dostępnym zdjęć i obrazów o treści nieprzyzwoitej czy obscenicznej.

foto


Nękanie
Działania:
• Złośliwe niepokojenie jakiejś osoby w celu dokuczenia jej poprzez wykorzystanie Internetu.
• Wielokrotne powtarzanie jakiegoś działania w Internecie skierowanego na jakąś osobę wbrew jej woli.
Formy:
• Wielokrotne wysyłanie komuś w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego niechcianych lub uprzykrzających informacji, obrazów, linków, itp., zwłaszcza, gdy dokonuje się tego korzystając z różnych form internetowej komunikacji naraz.
• Bardzo częste wysyłanie komuś e-maili i informacji za pomocą komunikatorów, czatów, pomimo wyraźnej niezgody odbiorcy.
• Wpisywanie bardzo dużej ilości niechcianych komentarzy pod zdjęciami czy wypowiedziami danej osoby w Internecie.

fotofoto

foto
Jak zminimalizować ryzyko zostania ofiarą agresji w cyberprzestrzeni?

1. Należy chronić swoją prywatność - nie tylko poprzez ograniczone udostępnianie danych osobowych osobom obcym, ale również przez stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń, programów antywirusowych i antyszpiegowskich.
2. Nie powinno się udostępniać swoich haseł ani loginów. Ważne jest również, aby nie były one łatwe do odgadnięcia. Błędem jest ponad to zapisywanie haseł czy ważnych informacji służących do komunikacji w Internecie - ponieważ mogą one trafić w niepowołane ręce. Hasła są zazwyczaj na tyle krótkie, że z powodzeniem można je zapamiętać i nie narażać się na nieprzyjemności związane z ich przechwyceniem przez osoby do tego niepowołane.
3. Podejrzane e-maile oraz wiadomości od nieznanych osób o niepokojącej treści należy pozostawiać bez odpowiedzi.
4. Nie warto wdawać się w kłótnie ani pozwolić na sprowokowanie się do wymiany obelg. Należy starać się unikać takich miejsc w Internecie, gdzie pojawia się agresja i przemoc.
5. Szczególnie chronić przed agresją w Internecie należy dzieci. Podstawą w tym zakresie będzie bezpośrednia rozmowa na temat możliwych do pojawienia się w sieci zagrożeń i uświadomienie konsekwencji stosowania przemocy w sieci. Warto interesować się tym na jakie strony wchodzi pociecha oraz uczulić ją na podawanie informacji o sobie. Pomocne w tym zakresie są programy filtrujące niechciane treści oraz obserwowanie na co dzień zachowania dziecka. Najmłodsi staja się coraz częściej ofiarą cyberprzemocy, a ich rówieśnicy bywają bezwzględni w dręczeniu i wyśmiewaniu za pomocą Internetu. W każdym przypadku należy jednak reagować i przeciwstawiać się agresji.


foto


foto


Stop cyberprzemocy
* Jeśli chcesz nagrać film lub zrobić komuś zdjęcie, zawsze zapytaj tę osobę o pozwolenie. Nie można nagrywać ani fotografować osób, które sobie tego nie życzą.

* Nie umieszczaj w sieci zdjęć ani filmików z osobami, które nie wyraziły na to zgody.

* Jeśli ktoś umieści w Internecie materiał, który Cię obraża lub ośmiesza, zgłoś to natychmiast administratorowi danej strony. Skontaktuj się z Helpline.org.pl – tam uzyskasz fachową pomoc.

* Jeżeli surfując po sieci, natkniesz się na materiał, który krzywdzi, obraża, ośmiesza kogoś, kogo znasz, nie bądź obojętny. Zgłoś to administratorowi strony oraz Helpline.org.pl.

* Nie przenoś konfliktów do sieci. Nie umieszczaj w Internecie obraźliwych ani ośmieszających filmików. Możesz nimi wyrządzić komuś prawdziwą krzywdę.

* Szanuj innych internautów. Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni traktowali Ciebie.

fotoWażne dla nas strony internetowe


Dziecko w sieci

Helpline

Bezpieczny Internet

Fundacja Dzieci Niczyje

Saferinternet

Sieciaki

Klaudia

Zagrożenia w SieciNiebezpieczne kontakty – pamiętaj, że nie wszyscy w Internecie mają wobec Ciebie dobre zamiary, nawet jeśli tak mówią. W Internecie oszukiwać jest łatwiej niż w prawdziwym życiu. Nie wierz, we wszystko, co usłyszysz od osób, które znasz tylko w Internecie. Nie wolno się też z takimi osobami spotykać – ktoś może mówić, że ma tyle lat co Ty, a tak naprawdę jest dorosłą osobą!

Szkodliwe kontakty – zdarzyć się może, że ktoś obrazi Cię na czacie, wyśle nieprzyjemnego e-maila lub wiadomość na komunikatorze, a może po prostu pisze do Ciebie, choć Ty tego nie chcesz. Może to być ktoś, kto Cię zna, ale może też to być osoba nieznajoma, która uważa, że takie zachowanie to dobry żart. Zwykle ktoś taki myśli też, że w Internecie można robić, co się chce i nikt nie dowie się, kim jest. To nieprawda. W Internecie każdy zostawia ślady, po których policja może go znaleźć. Jeśli zdarzy Ci się, że internetowy kontakt sprawia Ci przykrość, powiedz o tym rodzicom lub zaufanej osobie dorosłej. Możesz również skontaktować się z helpline.org.pl.

Ujawnienie Twoich prywatnych danych – Twoje prywatne dane nie powinny wpaść w niepowołane ręce! Adres e-mail, numer telefonu, adres, zdjęcie czy różnego rodzaju hasła (do poczty, komunikatora, czatu) to informacje, które należy chronić w trosce o własne bezpieczeństwo. Przecież nie chcesz dostawać spamu lub żeby każdy wiedział, gdzie mieszkasz i mógł do Ciebie przyjść czy zmienił tak Twoje zdjęcie w komputerze, że będzie Ci przykro, będą się z Ciebie śmiać. To samo dotyczy danych Twoich kolegów i koleżanek – odmawiaj, jeśli ktoś Cię o to poprosi – nie chcesz, by im stało się coś złego.

Szkodliwe treści – to takie teksty, zdjęcia, filmy i nagrania, które są nielegalne lub przeznaczone tylko dla dorosłych. Kontakt z nimi może być dla Ciebie przykry, mogą Cię przestraszyć, zawstydzić lub spowodować, że poczujesz się źle. Pamiętaj, że możesz na nie natrafić zupełnie przypadkowo, to się zdarza i nie ma w tym Twojej winy. Jeśli zdarzyło Ci się napotkać w Internecie szkodliwe treści – powiedz o tym rodzicom lub zaufanej osobie dorosłej, a ona niech skontaktuje się z dyżurnet.pl, aby treści te zostały usunięte i nikomu już nie zagrażały.

Wirusy i złośliwe programy – wirusy i inne złośliwe programy mogą zniszczyć pliki na Twoim komputerze, albo sprawić, że korzystanie z niego będzie trudne lub nawet niemożliwe – przestanie działać tak, jak powinien. Nie ma całkowicie skutecznej ochrony przed wirusami i złośliwymi programami. Chronić należy się poprzez stosowanie antywirusa (pamiętaj o regularnym uaktualnianiu jego bazy – pozwoli mu to rozpoznawać nowe zagrożenia) i zapory sieciowej. Bardzo ważne jest również korzystanie tylko z tych programów, płyt, dyskietek i pendrive’ów, na których wiemy co się znajduje. Tę samą zasadę warto stosować również do nieznanych stron internetowych.

Spam – spam można porównać do ulotek zostawianych przed drzwiami lub wkładanych za wycieraczki samochodów. To wiadomości e-mail, które trafiają na Twoją skrzynkę, choć nie czekałeś na nie i nie są Ci potrzebne. Spam może przeszkadzać w znalezieniu w nim listu na który czekasz, może też zawierać szkodliwe treści i wirusy. Dlatego warto korzystać w anty-spamu w poczcie, a swój adres e-mail chronić i nie podawać nikomu bez potrzeby, zwłaszcza w Internecie, gdzie każdy może go znaleźć.

Włamania – zdarzyć się może, że ktoś zobaczy, jakie hasło wpisujesz logując się na pocztę, do komunikatora czy na czacie. Może się też zdarzyć, że hasło jest bardzo proste i może je zgadnąć każdy, kto będzie miał trochę szczęścia lub dobrze Cię zna. Znając Twoje hasło, osoba taka może zrobić co tylko chce, a dla innych użytkowników Internetu wyglądać to będzie na Twoje działania. Aby uniknąć kłopotów i nieprzyjemności wymyślaj dobre hasła, to jest długie i skomplikowane. Nie używaj jako haseł imienia swojego, przyjaciela, czy zwierzaka, daty urodzenia itd. – te hasła są popularne i łatwo je odgadnąć

Wiki

Dominika

Asia Walesiak kl.4a

JAK OCENIĆ WIARYGODNOŚĆ STRON WWW?
W Internecie można znaleźć informacje o wszystkim. No, może o prawie wszystkim. Informacje te są w dodatku w zasięgu kliknięcia.
Wśród prawdziwych informacji można jednak znaleźć mnóstwo informacji, hm... dziwnych, zaskakujących, zmyślonych, błędnych, a nawet celowo kłamliwych. I tu pojawia się poważny problem. Jak odróżnić strony wiarygodne od tych, którym nie można wierzyć?
Ważne jest określenie wiarygodności stron, które się przegląda.
Jak ocenić ich wiarygodność. Oto kilka punktów, które wam w tym pomogą.

1.Musimy ustalić, kto jest autorem strony i jakie ma kwalifikacje, aby wypowiadać się na określony temat. Autorami stron są nierzadko pasjonaci, którzy nie mają wystarczającego wykształcenia ani wiedzy, by rzetelnie przedstawić jakieś zagadnienie. Bardziej wiarygodny będzie więc dla nas profesor uniwersytetu niż student czy uczeń szkoły średniej.

2.Ważne jest, czy autor strony oprócz tytułu naukowego podaje jakieś swoje osiągnięcia w danej dziedzinie (publikacje, nagrody), a także czy pracuje w jakiejś znaczącej instytucji (na uniwersytecie, w towarzystwie naukowym).

3.Strona jest bardziej wiarygodna wtedy, gdy można na niej znaleźć odnośniki do innych stron o podobnej tematyce (niestety, wtedy również trzeba się zastanowić nad ich wartością). Dobrze świadczy o autorze strony, jeśli podaje źródła, z których korzystał.

4.Ważny jest sam wygląd strony. Jeśli ktoś poświęcił wiele czasu na jej przygotowanie, zaopatrzył ją w zdjęcia, rysunki i animacje, to prawdopodobnie zadbał też o rzetelność przekazywanych informacji.

5.Warto sprawdzić, kiedy powstała strona i czy jest stale aktualizowana. Strona istniejąca od dawna i często aktualizowana jest bardziej wiarygodna niż strona, którą ktoś sporządził rok temu, po czym o niej zapomniał.

6.Warto sprawdzić, jak często jest odwiedzana dana strona. Jeśli znajdziemy na niej księgę gości, możemy zdobyć informacje na ten temat, a także poznać opinie innych dotyczące tej strony.

7.Możemy powiedzieć wiele o wiarygodności strony, jeśli uda nam się ustalić cel jej zbudowania. Instytucje tworzą strony, aby informować o swojej działalności. Osoby prywatne chcą natomiast przedstawić swoje dokonania, dać upust swojej pasji. Często możemy jednak trafić na strony, których celem jest przekonanie nas do pewnych poglądów lub do podjęcia pewnych działań. Są to zwykle strony firm, które chcą nam sprzedać swój produkt, lub organizacji, które starają się zyskać poparcie dla swoich idei. W takich wypadkach trzeba być szczególnie ostrożnym.

Ania Kąpińska kl.4bWeronika Serek kl.4f


Mateusz Samsel kl. 4b


Stop wirusom
* Nie rozsyłaj łańcuszków dalej. Czy na pewno chcesz, aby sieć zamieniła się w wielkie śmietnisko?

* W sieci krąży coraz więcej wirusów, które mogą uszkodzić komputer. Czy masz zainstalowane oprogramowanie antywirusowe? Jeżeli nie, porozmawiaj o tym z rodzicami. Wybierzcie wspólnie i zainstalujcie odpowiedni program.

* Uważaj na e-maile od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych załączników i nie korzystaj z linków przesłanych przez obcą osobę! Mogą na przykład zawierać wirusy. Najlepiej od razu kasuj e-maile od nieznajomych.

NASZE REBUSYDominika


Asia


Klaudia


Marcin Leleń i Mikołaj Kleban


Mikołaj


Mikołaj Kleban


Tomek Potacki


Wojtek


Martyna
Andrzej


Kuba

KOMPUTER NA ZDROWIE
Natalia

Natalia

Natalia


Uczniowie klas trzecich uczyli się o Netykiecie dotyczącej poczty mailowej i wykonywali tematyczne rysunki.


foto


foto


Netykieta

Najpierw pomyśl, potem działaj

Pamiętaj - wysłanego maila nie można już zawrócić. Zatem zanim cokolwiek wyślesz w świat - pomyśl. Jeśli to co chcesz wysłać jest częścią jakiegoś sporu, w którym bierzesz właśnie aktywnie udział - pomyśl dwa razy a potem pomyśl jeszcze raz.

Nie spamuj

Nie rozsyłaj żadnych reklam bądź innych informacji do odbiorców, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na taką korespondencję.

Nadawaj temat wiadomościom

Wysyłając wiadomość, pamiętaj aby nadać jej sensowny temat. Najlepiej aby dotyczył właściwej treści wiadomości. Temat „Od Krzyśka” lub „Pytanie” nie należy do tej kategorii.

NIE KRZYCZ

Unikaj pisania całego tekstu wielkimi literami, gdyż jest to powszechnie traktowane jak użycie podniesionego głosu. Po prostu NIE WRZESZCZ na innych.

Nie kalecz języka

Pisząc w danym języku, staraj się nie robić błędów ortograficznych czy gramatycznych. Używaj narzędzi sprawdzających pisownię, jeśli tylko są dostępne.

Pamiętaj

Nigdy nie umieszczaj w listach wiadomości, których nie umieściłbyś na kartce pocztowej.

Staraj się nie nadużywać emotikonek (uśmieszków, buziaczków).

Odbieraj pocztę codziennie, tak jak zaglądasz codziennie do skrzynki na listy z pocztą tradycyjną.

Sprawdzaj swój komputer w celu usuwania wirusów, byś nie przesyłał wirusów innym internautom.

Stop uzależnieniu* Uważaj, aby nie wpaść w sidła sieci. Zbyt długie korzystanie z komputera może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i pogorszyć kontakty z kolegami.

* Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie limit czasu, który poświęcasz komputerowi, i staraj się go nie przekraczać.

* Pamiętaj, że poza wirtualnym światem Internetu toczy się normalne życie. Nie zaniedbuj szkoły i kolegów, staraj się spędzać z nimi dużo czasu. Rozwijaj swoje zainteresowania także poza siecią.


Niech czas przy komputerze będzie twoim przyjacielem - z umiarem, z pożytkiem, z zabawą i byle nie za wiele !!!Asia Walesiak kl.4a

Dominika Miętek kl.4f

Natalia


www.sieciaki.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.dyzurnet.pl
www.safeinternet.pl
www.dzieci.wp.pl
www.kolorowanki-dla-dzieci.pl
www.misie.com.pl
www.funnymathforkids.com
www.snorki.pl
www.bajkidladzieci.com
www.krasnoludki.pl
www.urwisy.pl
www.ewa.bicom.pl
www.bajki.com
www.bajka.pl
www.santaclauslive.com
www.pankuleczka.pl
www.bobibobi.13tka.com
www.puchatek.pl
www.mamba-klub.pl
www.e-kolorowanki.pl/
www.pasterz.pl
www.barbie.com


Mateusz Nadworski kl.4b

Krzyś Łuniewicz kl.4f

foto1

Gdy dzieje się coś złego
* Rozmawiaj z rodzicami o Internecie. Informuj ich o wszystkich stronach, które Cię niepokoją. Pokazuj im również strony, które Cię interesują i które często odwiedzasz.

* Kiedy coś lub ktoś w Internecie Cię przestraszy, jeżeli otrzymałeś wulgarną lub niepokojącą wiadomość, nie odpowiadaj na nią. Pokaż ją rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

* Jeżeli Twoi rodzice nie potrafią korzystać z Internetu, zostań ich nauczycielem. Pokaż im jak proste jest surfowanie po sieci. Zaproś ich na Twoje ulubione strony, pokaż im, jak szukać w Internecie informacji.

* Jeśli ktoś w Internecie zadaje Ci krępujące pytania, obraża, dostajesz niemiłe wiadomości, koniecznie poinformuj o tym dorosłych i zgłoś się do Helpline.org.pl, tam uzyskasz fachową pomoc.

* Gdy w Internecie trafisz na niepokojące treści niezgodne z prawem, zgłoś je anonimowo do dyzurnet.pl.

* Pamiętaj, aby zawsze uważnie czytać regulaminy serwisów, z których korzystasz. Znajdziesz tam ważne zasady, jak bezpiecznie poruszać się po serwisie.

PIRATOM KOMPUTEROWYM STOP !!!Radek_Wasiak

Martyna Nowosad kl.4b

Asia Walesiak kl.4a

Adam Kita kl.3e

Wojtek Jaroszewski kl.4b

Mateusz Mościcki kl.4f

Andrzej Grochowina kl.4f

Piotr Bziuk kl.4f

Ania Paździor kl. 4b

Mateusz Samsel kl. 4b

Julia Żołek kl.4f

Radek_2


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


Radek
Jeśli znasz internetowe zagrożenia, łatwiej będzie Ci ich uniknąć. Poniżej znajdziesz kilka pożytecznych rad, jak bezpiecznie poruszać się w Sieci. W razie jakichkolwiek wątpliwości i problemów zawsze pytaj rodziców lub nauczycieli.


1.Włączaj komputer tylko wtedy, gdy ktoś dorosły jest w domu.

2.Nie ufaj osobie poznanej przez Internet. Nigdy nie możesz być pewien, kim ona naprawdę jest. Mówi, że ma 8 lat, ale może mieć 40!

3.Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez Internet!

4.Gdy coś Cię przestraszy lub zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym dorosłemu.

5.Nie zdradzaj nikomu swojego imienia ani adresu! Nie mów też, ile masz lat i do jakiej szkoły chodzisz. Nie podawaj numeru telefonu.

6.Wymyśl sobie jakiś fajny nick, czyli internetowy pseudonim. Niech podawaj w nim daty urodzenia ani wieku, np. karolina1993 czy jacek14 – lepiej, żeby nikt obcy nie wiedział ile masz lat. Wykorzystaj imię bohatera ulubionego filmu lub słowo z piosenki. Użyj swojej fantazji. Na pewno wymyślisz coś ciekawego!

7.Używaj komunikatorów tylko do kontaktów ze znajomymi, o których wiedzą Twoi rodzice.

8.Z komunikatorów i czatów korzystają też osoby o złych zamiarach i trzeba być bardzo ostrożnym. Ustaw komunikator tak, żeby nikt spoza listy kontaktów nie mógł Cię zaczepiać.

9.Pomyśl kilka razy, zanim wyślesz wiadomość, e-mail czy smsa. Kiedy klikniesz „wyślij”, nie można już tego cofnąć.

10.Nie dokuczaj innym. Pamiętaj, że w Internecie obowiązuje zasada nieużywania brzydkich słów. Traktuj innych tak, jak byś chciał, żeby Ciebie traktowano.

11.Długie korzystanie z komputera szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu innych problemów, np. w szkole. Nie zapominaj o sporcie i innych rozrywkach, nie związanych z komputerami i Internetem.


DZIECKO W SIECIKampania edukacyjna poświęcona zwiększeniu świadomości dzieci i rodziców na temat zagrożeń internetowych i metod przeciwdziałania im jest realizowana od dwóch lat. W ramach kampanii nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, wolontariusze i inne osoby pracujące z dziećmi przeprowadzają zajęcia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

Ania


Anna


Dzieci
Moi przyjaciele z helpline.org.pl zajmują się pomocą w sytuacjach zagrożenia w Sieci. Kiedy spotka Cię coś nieprzyjemnego lub złego w Internecie, możesz się z nimi skontaktować telefonicznie, mailowo lub za pomocą komunikatora na ich stronie.
Poczta: helpline@helpline.org.pl ,tel.: 0 800 100 100

Martyna

Martyna

Internet to okno na świat, cały świat.
Nie wiesz kto jest po drugiej stronie !!!!!!!
Mateusz


Pod hasłem „Internet to okno na świat. Cały świat.” w ramach kampanii „Dziecko w Sieci” prowadzona była akcja medialna której celem było zwrócenie uwagi dorosłych na niebezpieczne treści, na jakie mogą natrafić ich dzieci podczas samotnego korzystania z Internetu. Obok przekazów dla dorosłych w ramach kampanii przygotowane zostały również reklamy dla najmłodszych. Hasło „Na niebezpieczne pytania udzielaj bezpiecznych odpowiedzi” przypominać im miało o zasadach. Kampania została nagrodzona na licznych przeglądach reklamy bezpieczeństwa w kontaktach on-line w kraju i zagranicą.

Mateusz
Dominika Miętek kl.4f

Julia Żołek kl.4f


 
Wytworzył: M. Kowalewska, data: 23.10.2009 r., godz. 20.22
Wprowadził: Kamila Norkiewicz, data: 28.02.2011 r., godz. 21.43
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Kowalewska, data: 03.02.2015 r., godz. 23.18
Liczba odwiedzin: 14074