EKOpracownia

Liczba odwiedzających: 145
Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Miło nam poinformować, że nasza szkoła wygrała II etapowy konkurs pn. „EKOPRACOWNIA” realizowany w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” i otrzymała dofinansowanie do utworzenia pracowni przyrodniczej. W ramach konkursu powstanie „Nasza wymarzona ekopracownia
w Szkole Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3”. Ekopracownia będzie miejscem przyjaznym uczniom w nauce biologii, przyrody oraz będzie służyć podniesieniu poziomu i efektów kształcenia przyrodniczego
w naszej szkole. #WFOŚiGW, #NFOŚiGW, #ekopracownia, #zieloneserceszkoly, #ministerstwoklimatu, #dofinansowanie
Autor notatki: B. Niziołek

Ekopracownia - dofinansowanie.jpg (2.19 MB)385495547_695163872171156_240920262634507838_n.jpg (62 KB)

 

W dniu 20.02.2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie „Naszej wymarzonej ekopracowni”

W ramach wygranego wojewódzkiego konkursu „EKOPRACOWNIA” realizowanego  w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i dofinansowaniu Prezydenta  Miasta Legionowo – Pana  Romana Smogorzewskiego.  W uroczystości wzięli udział: Pan  Mariusz Borkowski – Dyrektor Szkoły oraz zaproszeni goście: Pan Roman Smogorzewski – Prezydenta Miasta Legionowo, Pani Magdalena Borecka – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Pani Elżbieta Pernak – Kozłowska – Inspektor w Referacie Strategii i Funduszy Zewnętrznych, Pani Anna Szwarczewska – Kierownik Referatu Wydziału Kultury i Współpracy, Pani Irena Bogucka – Prezes Zarządu KZB Legionowo, Pani Dorota Rybkowska z Nadleśnictwa Jabłonna do spraw edukacji, Pani Barbara Szymaniak – Przewodnicząca Rady Rodziców SP 7 oraz Wicedyrektorzy Szkoły – Pani Bogumiła Kozak, Pani Agata Trzeciak, Pani Ewa Kaczorek i Pani Maria Asman. Pan Dyrektor przywitał gości. Następnie nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi przez Pana Prezydenta, Pana Dyrektora i Julka (ucznia oddziału 6b). Podczas uroczystości odbyła się prezentacja działań ekologicznych podejmowanych w naszej szkoły, prezentacja filmiku „Eko świat jest wokół nas”, prezentacja pomocy dydaktycznych oraz warsztaty z mikroskopowania z udziałem uczniów z oddziałów 5e, 6b, 6c, 6e, 8a, 8b, 8c.

 

Autor notatki: B. Niziołek

Nasza wymarzona Ekopracownia
Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 1, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 2, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 3, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 4, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 5, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 6, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 7, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 8, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 9, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 10, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 11, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 12, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 13, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 14, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 15, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 16, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 17, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 18, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 19, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 20, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 21, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 22, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 23, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 24, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 25, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 26, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 27, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 28, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 29, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 30, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 31, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 32, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 33, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 34, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 35, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 36, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 37, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 38, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 39, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 40, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 41, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 42, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 43, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 44, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 45, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 46, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 47, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 48, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 49, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 50, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 51, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 52, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 53, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 54, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 55, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 56, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 57, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 58, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 59, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 60, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 61, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 62, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 63, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 64, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 65, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 66, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 67, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 68, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 69, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 70, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 71, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 72, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 73, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 74, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 75, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 76, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 77, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 78, Nasza wymarzona Ekopracownia, foto nr 79,

Podczas uroczystość otwarcia Ekopracowni w dniu 20.02.2024 r. koordynator projektu pani Beata Niziołek (nauczyciel biologii, przyrody i chemii) zaprezentowała działania ekologiczne podejmowane w szkole oraz akcje, programy i projekty ekologiczne realizowane w szkole z uczniami. Zaprezentowano zmiany, jakie zaszły w pracowni przyrodniczej po remoncie.
 

Autor notatki: B. Niziołek

Prezentacja- działania ekologiczne ZSP nr 3

Zapraszamy do obejrzenia filmu Julka z 6b „Eko-świat jest wokół nas”, który powstał w ramach konkursu „Ekopracownia”.

Podczas uroczystości otwarcia „Naszej wymarzonej ekopracowni” (20.02.24r.) zaprezentowano zakupione pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami na lekcjach przyrody i biologii. Goście mogli obejrzeć zakupione wyposażenie Sali,  pomoce dydaktyczne – zestawy do badań terenowych gleby, wody, powietrza, symulator obiegu wody w przyrodzie, czy pojemniki do obserwacji owadów. Uczniowie wzięli udział w warsztatach z mikroskopowania, w których chętnie uczestniczyli również goście. Zakupione pomoce będą służyły uczniom, wspomagały ich rozwój i dawały wiele radości. Edukacja ekologiczna będzie ciekawa, przyjemna, pogłębiana w sposób praktyczny, co zmotywuje do nauki. Prezentacji pomocy dokonały p. Beata i p. Karolina – nauczyciele biologii i przyrody.

Autor notatki - B. Niziołek